Besi Sığırlarının Beslenmesi

Besi Sığırlarının Beslenmesi

1,337,298 Görünteleme / / 0 Yorum

 • Yoğun besicilikte besi danalarından en ekonomik şekilde yüksek verim alabilmek için kaliteli besi büyütme ve besi bitiş yemi kullanılmalıdır. Bu yemler, işkembedeki yıkılabilirlik hızları ve organizmadaki değerlendirilebilirlikleri dikkate alınarak, enerji, protein, vitaminler ve mineraller açısından tam dengelenmiş olmalıdır.
 • Besinin dönemine (canlı ağırlığa), ırka, çevre şartlarına ve beslenmeye bağlı olarak günlük ağırlık artışı 1.0-2.4 kg arasında değişir.
 • Günlük kuru madde tüketimi (kaba + konsantre yem), pratik yem olarak canlı ağırlığın besi başlarında (150 -450 kg canlı ağırlık) %3’ü, besi ortalarında (25-450 kg canlı ağırlık) %2.5’u, besi sonlarında (500-600 kg canlı ağırlık) %2’si kadardır.
 • Yoğun beside kaliteli kaba yem (buğdaygil otları veya silajları, şeker pancarı posası gibi) kullanımında, rasyonun besi başlarında %35-50’sini, besi ortaları ve sonlarında %20-30’unu, kalitesiz kaba yem (samanlar, pamuk tohumu kapçığı gibi) kullanımında ise rasyonun besi başlarında %25-30’unu, besi ortaları ve sonlarında %15-20’sini kaba yem kuru maddesi oluşturur.
 • Kuru kaba yemler çok ince hale getirilmemelidir.
 • Sulu kaba yemler tek kaba yem olarak kullanılmamalıdır. Yüksek düzeyde sulu kaba yem kullanımı günlük canlı ağırlık artışı ile karkas randımanı ve kalitesi üzerine olumsuz etki yapar. Bu bakımdan verilecek miktarları iyi hesaplanması gerekir.
 • Protein ve kalsiyum açısından besi danalarının gereksinimleri diğer yemlerle kolaylıkla karşılanabildiği için bu besin maddeleri açısından zengin kaliteli baklagil kaba yemlerinin yoğun beside kullanımı önerilmez.
 • Kalitesiz kaba yem dayalı besilerde, besi büyütme ve besi bitiş yemleri her 100 kg canlı ağırlık için danalara 2 kg yedirilmelidir.
 • Besi başlangıç veya bitiş yemlerini pamuk tohumu küspesi veya kepek eklenerek besi yapılmamalıdır.
 • Kaba ve yoğun yemlerin karıştırılarak verildiği işletmelerde, yem karışımı su ile ıslatılmamalı ve doyum hissini sağlamak amacı ile fazla miktarda saman verilmemelidir.
 • Besi danaları aralarında ± 20 kg olacak şekilde gruplandırılarak yemlenmelidir.
 • Serbest dolaşımlı ağırlarda alıştırma döneminden sonra yiyebildiği kadar yemin hayvanların önünde bulundurulması yüksek canlı ağırlık artışı sağlar ve işçiliği azaltır.
 • Taşıma, yer değiştirme, sabit bağlı sistemden serbest dolaşımlı sistemde besiye geçirme veya serbest dolaşımlı sistemde gruba yeni hayvan katılması gibi uygulamaların besi performansını düşüreceği ve stresin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır.
 • Besi danalarının 15’er gün aralıklarla tartılarak ya da göğüs çevresi ölçülerek canlı ağırlıkları belirlenmelidir. Yeterli  canlı ağırlık kazanmayan hayvanlar kesime gönderilmelidir.
 • Ekonomik kesim ağırlığı belirlenmeli ve besi daha çok uzatılmamalıdır.
 • Besi –K Yemi ile birlikte arpa, mısır, koçanlı mısır, yemlik buğday gibi enerji bakımından zengin buğdaygil taneleri kullanılabilir. Buğdaygil taneleri kırılmış veya ezilmiş olarak verilmelidir. İnce öğütülüp veya un haline getirilip verilmesi uygun değildir. Buğday tek yönlü olarak kesinlikle kullanılmamalıdır. Mısırın tek yönlü ve uzun süreli kullanımı besi danalarında bıkkınlık oluşturabileceği gibi vücut yağlarında yumuşamaya da yol açabilir. Mısırın arpa ile birlikte eş miktarda verilmesi daha uygun olur. Serbest beside alıştırma döneminden sonra kaba yem ve buğdaygil kırması + Besi-K karışımının besi hayvanlarının önünde tüketebilecekleri miktarda bulunması en uygun ve en pratik yemleme şeklidir. Kaba yem ve buğdaygil kırması + Besi-K karışımı yemliğin ayrı yerlerinde verilebileceği gibi en uygun olanı tüm yerlerin karıştırılarak verilmesidir. 

besi yemi Besi Sığırlarının Beslenmesi

Büyük boyutlu dosyaları göndermek için bu en iyi ücretsiz araçlara göz atın.

Yorum ekle:
Yorum eklemek için lütfen giriş yap veya kaydol.
Diğer Gönderiler
Uzman Görüşü - Proyem Kanatlı Yemleri

Prof.Dr. İsmet Türkmen, kanatlı yemleri nedir , kanatlı yemlerinin farklarını anlatıyor.

Devamını Oku

Koyunların Beslenmesinde Temel Bilgiler

Koyunların yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesinde yıl içinde ki değişimleri dikkate alınmalıdır.

Devamını Oku

Besi Sığırlarının Beslenmesi

Büyük boyutlu dosyaları göndermek için bu en iyi ücretsiz araçlara göz atın.

Devamını Oku