Yıldırım Süt Yemi
Ürün Kodu: EMEKSUTYILDIRIM

Yıldırım Süt Yemi

Yüksek verim düzeyine sahip sağmal inekler için üretilen ve özel katkı maddeleriyle zenginleştirilerek desteklenmiş süt yemidir.


Yüksek verim düzeyine sahip sağmal inekler için üretilen ve özel katkı maddeleriyle zenginleştirilerek desteklenmiş süt yemidir.

Özellikleri

  1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.
  2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek hazırlanmıştır. Yüksek oranda nişasta içeriği ile laktasyon başında yüksek enerji ihtiyacını karşılayarak aşırı zayıflamayı engeller.
  3. İçerdiği özel canlı maya ile rumen pH’ını düzenleyerek kaba ve kesif yemlerden yararlanmayı arttırır.
  4. Lezzetli ve iştah açıcı özelliği ile kuru madde alımında artış sağlayarak, doğum sonrasında ortaya çıkabilecek metabolik hastalıklarla (rumen asidozu, ketozis, karaciğer yağlanması vb.) mücadele edilmesinde ve önlenmesinde faydalıdır.
  5. İçerisindeki özel katkı maddeleri sayesinde hayvanın hastalıklara karşı direncini arttırarak tırnak ve meme sağlığını korumaya yardımcı olur.
  6. İçeriğinde kullanılan kaliteli protein kaynakları ve dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl verimini arttırarak damızlıkta kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.

Kullanım Şekli

  • Yediveren Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
  • Yediveren Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
  • İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Günlük verilecek Yediveren Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir.

Katalog