Toy Buzağı Yemi
Ürün Kodu: EMEKBUZAGITOY

Toy Buzağı Yemi

Yeni doğan buzağıların, yeme kolay alışmalarını sağlamak ve işkembe gelişimlerini hızlandırmak için üretilmiş buzağı yemidir.


Yeni doğan buzağıların, yeme kolay alışmalarını sağlamak ve işkembe gelişimlerini hızlandırmak için üretilmiş buzağı yemidir.

Özellikleri

  1. Buzağıların gereksinim duyduğu tüm besin madde ihtiyaçlarını karşılayabilecek, sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
  2. Sağlıklı bir işkembe gelişimi sağlayarak yemden yararlanmayı arttırır. Bu sayede buzağılarda hızlı canlı ağırlık artışı sağlanmış olunur.
  3. Buzağıların bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.
  4. Buzağıların ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerir.

Kullanım Şekli

  • İlk 60 gün süresince Toy Buzağı Yemi ile beslenmiş dişi buzağılar 4. ayın sonuna kadar, erkek buzağılar ise ayın sonuna kadar Buzağı Büyütme Yemi ile beslenmelidir.
  • Toy Buzağı Yemi’nden Buzağı Büyütme Yemi’ne geçişi 7-10 gün içinde yavaş yavaş yapılmalıdır.
  • Buzağı Büyütme Yemi günlük olarak verilmelidir.
  • Düşük kaliteli kaba yemler ve silaj, buzağılara 3-4 aylık yaşa kadar verilmemelidir.
Katalog