Sığır Besi Yemi
Ürün Kodu: EMEKBESIBESIYEM

Sığır Besi Yemi

Besiye alınan danaların özellikle besi geliştirme dönemind eyüksek oranda canlı ağırlık kazanmasını sağlayan bir besi yemidir.


Besiye alınan danaların özellikle besi geliştirme dönemind eyüksek oranda canlı ağırlık kazanmasını sağlayan bir besi yemidir.

Özellikleri

  1. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek hazırlanmıştır.
  2. Enerji, protein, vitamin ve mineraller besi sığırlarının son dönemdeki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
  3. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak kaliteli kaba yem ve dane yemler (arpa, buğday vb.) ile kullanıldığında et veriminde ve kalitesinde kısa sürede fark edilebilir artış sağlar.
  4. İçerdiği özel katkı maddeleri sayesinde mermerleşme ve yüksek karkas randımanı sağlar.
  5. Ayak hastalıkları, gaz oluşumu ve asidoz gibi sağlık problemlerini en aza indirir.

Kullanım Şekli

  • Besi Yemi’ne yeni başlanıyorsa besi sığırları 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
  • Besi Yemi besi sığırlarının önünde serbest olarak bulundurulmalı mümkün olmadığı durumlarda günde en az 2 öğün verilmesi tavsiye edilir. • Besi sığırlarının önünde su serbest olarak bulundurulmalıdır.

Ahıra alınan genç besi sığırlarına, kısa bir alıştırma döneminden sonra canlı ağırlıklarının %2’si kadar Besi Yemi günlük olarak ve öğünlere bölerek verilir. (Örnek: 200 kg canlı ağırlığı olan genç danaya günlük 4 kg verilmesi gereken besi yemi, 3-4 öğüne bölünerek verilmelidir.)

Katalog