Bengi Süt Yemi
Ürün Kodu: EMEKSUTBENGI

Bengi Süt Yemi

Kaba yem olarak enerjice zengin ancak proteince fakir oldukları bilinen silaj ve tahıl takviyeli beslemeye sahip işletmeler için özel formüle edilmiş süt yemidir.


Kaba yem olarak enerjice zengin ancak proteince fakir oldukları bilinen silaj ve tahıl takviyeli beslemeye sahip işletmeler için özel formüle edilmiş süt yemidir.

Özellikleri

  1. Hayvanın genetik kapasitesine bağlı olarak süt veriminde ve süt kalitesinde fark edilebilir artış sağlar.
  2. Sindirilebilirliği yüksek yem hammaddelerinden özenle seçilerek hazırlanmıştır. İçeriğinde kullanılan kaliteli protein kaynakları ve dengelenmiş besin maddeleri sayesinde döl verimini arttırarak damızlıkta kalma yaşlarını ve buzağılama sayısını arttırır.
  3. İçerdiği özel canlı maya ile rumen pH’sını düzenleyerek kaba ve kesif yemlerden yararlanmayı arttırır.
  4. İçerdiği tampon maddeler sayesinde beslemeden kaynaklanan hastalıklara karşı direnç sağlar.
  5. Vitamin ve organik madde içerdiğinden ekstra katkı maddesi kullanmanızı gerektirmez.

Kullanım Şekli

  • Bengi Süt Yemi’ne yeni başlanıyorsa inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
  • Bengi Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
  • İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Günlük verilecek Bengi Süt Yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir.

Katalog