Balsüt Süt Yemi
Ürün Kodu: BALYEMSUTBALSUT

Balsüt Süt Yemi

Balsüt Süt Yemi protein ve enerji içeriği ile mineral ve vitamin düzeyleri orta ve düşük verimli ineklerin süt verimleri için gerekli ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır.


NEDEN BALSÜT SÜT YEMİ ?

• Balsüt Süt Yemi protein ve enerji içeriği ile mineral ve vitamin düzeyleri orta ve düşük verimli ineklerin süt verimleri için gerekli ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kaba yemlerin eksikliklerini tamamlayarak ineklerin yaşama payı ve verim paylarını dengeli bir şekilde karşılar.

KULLANILIŞI 

• Süt sığırlarının beslenmesinde gerekli genel kurallara uymakla birlikte mevcut kaba yemlerin kalitesi de göz önüne alınarak toplam rasyon yapılmalıdır. Bu konuda firmamız teknik sorumlularına danışılması yararlı olacaktır

Katalog