Balsüt K Süt Yemi
Ürün Kodu: BALYEMSUTBALSUTK

Balsüt K Süt Yemi

Balsüt K Koyun Süt Yemi’nin protein düzeyi koyunların süt üretimi için yeterli olduğu kadar protein içeriği kaliteli protein kaynaklarından gelir.


NEDEN BALSÜT KOYUN SÜT YEMİ ?

• Balsüt K Koyun Süt Yemi’nin protein düzeyi koyunların süt üretimi için yeterli olduğu kadar protein içeriği kaliteli protein kaynaklarından gelir. Yararlanılabilirliği yüksek protein kaynakları yüksek ve kaliteli süt üretimini sağlar.
• Balsüt K Koyun Süt Yemi’nin enerji düzeyinin yüksek olması yanında, enerji içeriğinin önemli bir kısmı kolay eriyebilir karbonhidratlardan oluşur. Böylece doğumdan önce koyunların gebelik toksemisine yakalanma riskini düşürür, doğumdan sonra ise yüksek süt verimi sağladığı gibi koyunların üreme performanslarını artırır.

KULLANILIŞI 

• Balsüt K Koyun Süt Yemi, gebe koyunlara doğumlarına 45 gün kala 150 gr gibi bir miktar ile başlayarak doğuma bir ay kala koyun günde 500 gr. yer hale getirilmelidir. Daha sonra yine alıştırarak azar azar artırmak yoluyla doğuma 2 hafta kala hayvanlar Balsüt K Koyun Süt Yemi’ni 1 kg yer hale gelmelidir.
• Gebeliğini fazla yağlanmış olarak geçiren koyunlara ise Balsüt-K Koyun Süt Yemi verilmeye doğuma 1 ay kala alıştırarak artırmak yolu ile başlanmalı ve hayvanlar doğuma 2-3 hafta kala günde 750 gr yer hale getirilmelidir.
• Doğumdan sonra ise ilk bir ay yüksek süt verimli koyunlara günde 1.0-1.5 kg yedirilmelidir.
• İkiz ya da üçüz doğuran koyunlara ise her bir kuzu fazlası için 0.5 kg fazla BalSüt K Koyun Süt Yemi yedirilmelidir. Daha sonraki aylar hayvanların süt verimleri ve azalan süt verimi dikkate alınarak Balsüt K Koyun Süt Yemi miktarı azaltılmalı ve koyunların yağlanması önlenmelidir. Bu konuda firmamız teknik sorumlularına danışılması yararlı olacaktır.

Katalog